Zum Inhalt springen Zum Menü springen

Abgeschlossene Aufträge

HEIZUNG HALLE

Datum: 15. 12. 2010
Fotos: 26
Verzeichnisse: 5

SPORTHALLEN

Datum: 15. 12. 2010
Fotos: 11
Verzeichnisse: 2

PLATTENBAUTEN

Datum: 15. 12. 2010
Fotos: 43
Verzeichnisse: 7

SOLAR SYSTEM

Datum: 15. 12. 2010
Fotos: 31
Verzeichnisse: 6

FAMILIENHÄUSER

Datum: 15. 12. 2010
Fotos: 7
Verzeichnisse: 2

Automatické kotle

Datum: 16. 2. 2014
Fotos: 11
Verzeichnisse: 0

Kotel na štěpky

Datum: 16. 2. 2014
Fotos: 7
Verzeichnisse: 0

MĚSTSKÉ BUDOVY

Datum: 18. 4. 2012
Fotos: 4
Verzeichnisse: 1

nám. SNP, Kynšperk nad Ohří / rekonstrukce kotelny

Datum: 4. 4. 2019
Fotos: 21
Verzeichnisse: 0

Nerudova ul., Kynšperk nad Ohří/rekonstrukce kotelny

Datum: 4. 4. 2019
Fotos: 6
Verzeichnisse: 0

Podlahové vytápění

Datum: 17. 4. 2012
Fotos: 13
Verzeichnisse: 2

SERVICE ARBEIT

Datum: 15. 12. 2010
Fotos: 15
Verzeichnisse: 3

Sokolovna Toužim

Datum: 19. 2. 2016
Fotos: 2
Verzeichnisse: 0

TRANSCENTRUM ML. Boleslav

Datum: 19. 2. 2016
Fotos: 14
Verzeichnisse: 0

ul. Svatopluka Čecha, Kynšperk nad Ohří

Datum: 4. 4. 2019
Fotos: 8
Verzeichnisse: 0

Vytápění lodní restaurace

Datum: 14. 1. 2011
Fotos: 7
Verzeichnisse: 0